Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2015

asfiksjofilia
Idź i uśmiechaj się. Na przekór. Na co dzień. Na zdrowie.
— Wiki Charuk / Niecodzienna codzienność
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialoving loving
asfiksjofiliaReposted fromunmadebeds unmadebeds vialoving loving
asfiksjofilia
Reposted frombluuu bluuu vialoving loving
asfiksjofilia
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe viawelovekate welovekate
asfiksjofilia
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski "Martyna"
Reposted fromMissMurder MissMurder viawelovekate welovekate
asfiksjofilia
Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto.
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromap2-10 ap2-10 viawelovekate welovekate
asfiksjofilia
3078 8fc6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakomplikacja komplikacja
asfiksjofilia
Pokaż obojętność, a wszystko zacznie się układać.
Reposted fromunforgiving unforgiving viakomplikacja komplikacja
asfiksjofilia
Ubierajmy się ładnie. Malujmy na kolorowo paznokcie, spotykajmy się w kawiarniach, siadajmy z kawą przy oknie. Uśmiechajmy się, śmiejmy się. Cieszmy się słońcem i deszczem. Zwiedzajmy muzea, odwiedzajmy wystawy. Róbmy zdjęcia. Odkrywajmy muzykę, polubmy gotowanie. Spotykajmy się, rozmawiajmy więcej, częściej. Nie myślmy, że mamy jeszcze czas na zmiany, uczmy się żyć tu i teraz.
— I.
asfiksjofilia
Najseksowniejsze u mężczyzny jest dobre serce...
Reposted fromWolffGirl WolffGirl vialubie-lato lubie-lato
asfiksjofilia
6135 a329
Reposted frommaking-love making-love viakomplikacja komplikacja
asfiksjofilia
Zdradzamy ludzi, wykorzystujemy ich, traktujemy ich jak przedmioty, nie mając nawet w sobie na tyle jaj, aby przyznać przed sobą i przed nimi, że tak właśnie jest, że są w naszym życiu po prostu zabawkami do rozrywki. Tkwimy w beznadziejnych związkach, bo uważamy, że przynajmniej zaprowadzają w naszym życiu porządek. Wpadamy w nałogi, bo przecież w porządku musi być też trochę rozrywki. Marnujemy szanse. Chcemy więcej, niż mamy, bo przecież zawsze można chcieć więcej, bo ktoś ma więcej. Bierzemy durne kredyty i raty. Zadłużamy się. Skupiamy się
na rzeczach, które w ogóle nas nie powinny dotyczyć. 
Tracimy czas.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromladygrey ladygrey viarealytruth realytruth
asfiksjofilia
Nie umiem być suką, a Ty sypiesz mi piach w oczy.
— "BĄDŹ DUŻY"
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamissmaya missmaya
asfiksjofilia
Przed człowiekiem uciec można jedynie w objęcia innego człowieka.
— Gombrowicz
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viamissmaya missmaya
asfiksjofilia
Reposted fromcouples couples viamissmaya missmaya
asfiksjofilia
3297 91c2 500
Reposted frompouler pouler viamissmaya missmaya
asfiksjofilia
    Ludzie są zwyk­le nie­szczęśli­wi, bo za­miast kochać, zas­ta­nawiają się... czy powinni.

     
Reposted fromjdeg jdeg viamissmaya missmaya
asfiksjofilia
6184 d6e7
Reposted fromblizzers blizzers viamissmaya missmaya

March 31 2015

asfiksjofilia
3977 b6ef 500
Pokolenie Ikea Kobiety vol.4
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamissmaya missmaya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl