Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2015

asfiksjofilia
Czasami najlepszą rzeczą jaką możesz zrobić dla siebie to: nie myśleć, nie zastanawiać się, nie wyobrażać sobie, nie zadręczać się. Tylko oddychać i mieć nadzieję, że wszystko ułoży się jak najlepiej.
asfiksjofilia
Jestem pewna, że zatęsknisz. Może to będzie tylko chwila, moment, ułamek sekundy ale zatęsknisz wiem to. Może będziesz wtedy stał w kolejce po fajki a może będziesz słuchał dobrego rapu. Albo będziesz z nią, poczujesz jej zapach i stwierdzisz że nic nie dorówna mojemu. Ale zatęsknisz. Przeleci Ci przed oczyma wszystko. Każdy mój uśmiech, każda łza. Każda chwila spędzona razem. Zatęsknisz.
— ...
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viamissmaya missmaya
asfiksjofilia
Odwaga polega na tym, że nawet jeśli śmiertelnie się boimy, to i tak wsiadamy na konia.
— Colleen Houck
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
She is hot and very sexy girl who is waiting her boyfriend to give her a good fuck
asfiksjofilia
7015 bbca
asfiksjofilia

przypadkowa znajomość czasem potrafi dać nam najwięcej szczęścia.

— true
Reposted fromsilkydreams silkydreams vialubie-lato lubie-lato
asfiksjofilia
asfiksjofilia
Najgorzej jest jak człowiek siedzi sam w nocy i się zastanawia. Nawet jeśli przez większość czasu jest dobrze, to wieczorem zawsze mam wrażenie, że coś jest nie tak.
— true
Reposted fromchocoway chocoway vialubie-lato lubie-lato
asfiksjofilia
2753 7910 500
asfiksjofilia
1226 d284
Reposted fromIzumiRivas IzumiRivas viamissmaya missmaya
asfiksjofilia
asfiksjofilia
Nie założę Ci nigdy w życiu żadnej obroży. Mężczyźni z obrożami na szyi i tak nie wracają do swoich kobiet. A ja chciałabym, żebyś wracał. Do mnie. Bądź wolnym kotem, ale budź się rano obok mnie
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromSabela Sabela viawelovekate welovekate
asfiksjofilia
2185 6240
Reposted frompiehus piehus vialoving loving
asfiksjofilia
4072 51f4
Reposted fromprettyfoods prettyfoods vialoving loving
asfiksjofilia
asfiksjofilia
Najgorszy moment przychodzi wtedy, kiedy uzmysławiasz sobie, jak bardzo wszystko nie jest okej. Jak bardzo okłamujesz sama siebie, jak bardzo nie chcesz widzieć tego co się dzieje w okół. Jak przekłamujesz wszystkie fakty i sprowadzasz je do wersji wygodnej... Żeby tylko nie bolało, żeby tylko nie myśleć. I ogarnia Cię niespotykana samotność, otępienie. Nie możesz z nikim o tym pogadać, nie możesz nawet wyjść na papierosa i o tym pomilczeć. Jesteś sam ze sobą i tym co zjada Cię od środka.
— wieczorne myśli, me myself and i
Reposted fromcountingme countingme vialoving loving
asfiksjofilia
4588 43f3
Reposted fromlittlefool littlefool vialoving loving
asfiksjofilia
0049 8650
Reposted fromcalifornia-love california-love vialoving loving
asfiksjofilia
9189 b1a2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialoving loving
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl